Thu. Jun 4th, 2020

Ekskursija uz Līgatnes novadu

Ekskursija uz Līgatnes novadu

         Tīnūžu pamatskolas 5., 6., 7., un 9. klase,  28. septembrī devās ekskursijā uz Līgatnes novadu. Kā pirmais apskates objekts bija Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas. Tās izveidotas 1975. gadā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar dabu un Latvijā dzīvojošajiem savvaļas dzīvniekiem. Takas garums ir vairāk kā 5 km un tās ieskauj mežainas gravas. Līgatnes dabas takās, skolēni vēroja kā dzīvnieki ir pielāgojušies dzīves videi un vietējiem apstākļiem. Staigājot pa takām, vērojām tādus dzīvniekus kā aļņus, lapsas, lāčus, stirnas, jenotsuņus, lūšus, mežacūkas, vāveres, ežus, kā arī putnus- ūpjus un pūces. Skolēni izmantoja arī  iespēju uzkāpt 22 metrus augstajā Līgatnes dabas taku skatu tornī un vērot Gaujas senieleju visā tās krāšņumā.

Tālāk devāmies uz Padomju laika slepeno bunkuru, kas bija viena no stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā. Skolēni tur varēja apskatīt Plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu visas pārējās lielākās pilsētas. Autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu. Kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm. Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa. Telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī. Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas. Unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem. PSKP XXII Kongresa materiālus. Ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti. Dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas. Kā arī skolēniem tika dota iespēja uzvilkt īstu gāzmasku un klausīties mūziku uz plašu atskaņotāju. Ieguvuši milzum daudz iespaidus, devāmies uz pēdējo apskates vietu – Līgatnes papīrfabriku. Līgatnes papīrfabrikas ciemats ir unikāls 19. gs. pilsētbūvniecības piemineklis, celts kā savulaik modernākais strādnieku ciemats Eiropā. Papīrfabrikas pirmsākumi meklējami 1814. gadā, taču lielo parādu slogs 2016. gadā licis papīrfabrikai pārtraukt tās darbību. Kopš tā laika uzņēmums vairs neražo papīru. Tīnūžu pamatskolas skolēniem bija šī iespēja apskatīt fabrikas ciematiņu, kurā atrodas administrācijas ēka, ražošanas iekārtas, kas, diemžēl, netiek izmantotas.

Skolēnu atsauksmes:

Madara A.: “Man ļoti patika Līgatnes dabas takas, jo tur bija daudz dzīvnieku un varēja daudz staigāt. Man bunkurā patika tas, kad es uzzināju par vēsturi. Redzēju, kāds bunkurs izskatās no iekšpuses. Man nepatika Līgatnes papīra fabrikā, jo tur ir apturēta ražošana.”

Anonīms: “Man patika Līgatnes skatu tornis un bunkurs. Tur bija jautri, mums stāstīja par Latvijas Padomju vēsturi. Līgatnes papīrfabrikā mums stāstīja kā ražo papīru.”

Amanda V. “Man šī ekskursija patika, jo bija iespēja uzkāpt Līgatnes skatu tornī, ieskatīties Padomju laikā celtā bunkurā. Papīrfabrikā pārņēma pamestības sajūta.”

Žanete: “Man patika Līgatnes dabas takas!”

sk. Sigita Jonase