Metodiskā padome

Metodiskās padomes vadītāja – direktora vietniece Ineta Seile

Metodiskās padomes vadītājas vietniece – pamatizglītības skolotāja Sigita Jonase

Metodiskās padomes locekļi – pamatizglītības skolotāji –  Anita Migleniece

                                                                                                                         Edīte Eglīte

                                                                                                                         Aivis Šibajevs                                           

                                                                  izglītības psihologs –              Inese Platpīre

 

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja  – Sigita Jonase

 

Audzināšanas metodiskās komisijas  vadītāja – Anita Migleniece