Pedagogi

Eglīte Edīte – mūzikas skolotāja

Jonase Sigita – vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Kalēja Elga Silvija – speciālās izglītības skolotāja

Baltkāje Irita – sākumskolas skolotāja

Migleniece Anita – dabaszinības skolotāja, bibliotekāre

Nukša Iluta – speciālās izglītības skolotāja

Sidorova Valda – sākumskolas skolotāja

Staltmane – Vekša Aiga  – sākumskolas skolotāja

Šibajevs Aivis – angļu valodas skolotājs

Trencis Kaspars – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Pauriņa Dace – sporta skolotāja

Andersone Zita – sākumskolas skolotāja

Kuģe Madara – sākumskolas skolotāja

Liepiņa Ginta – Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja

Batņa Liāna –  informātikas skolotāja

Morozova Inese – pirmskolas izglītības skolotāja

Ostapenko Irina – pirmskolas izglītības skolotāja

Grunte Dace – pirmskolas izglītības skolotāja

Zvejniece Iveta – pirmskolas izglītības skolotāja

Dāle Laura – pirmskolas izglītības skolotāja

Grebzde Vita- pirmskolas izglītības skolotāja

Šmite Laura- pirmskolas izglītības skolotāja

Andersone Ingūna – pirmskolas izglītības skolotāja

Augustova Dana – pirmskolas izglītības skolotāja

Grauze Ilze – pirmskolas izglītības skolotāja

Golobeva Alla – pirmskolas izglītības skolotāja

Saleniece Katrīna – pirmskolas izglītības skolotāja