Atbalsta personāls

Izglītības psihologs  Inese Platpīre

Tālrunis :  65068802

E-pasts : inese.platpire@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :

 • Pirmdienās no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00;
 • Trešdiena no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00.

 

Sociālais pedagogs  Agnese Birkenfelde

Tālrunis : 65068802

E-pasts : agnese.birkenfelde@ikskile.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :  

 • Pirmdienās no plkst. 15:00 līdz plkst. 16:00 
 • Trešdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 09:30

 

Skolotāja logopēds  Iveta Šteinberga

Tālrunis : 65068802

E-pasts : ivetaskl@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :  

 • Trešdienās no plkst.8.00 līdz plkst.09.00

 

Skolas māsa  Melita Pricīte

Tālrunis : 65068802

E-pasts : mpricite@inbox.lv

 

Speciālais pedagogs  Iluta Nukša

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : 

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Speciālais pedagogs  Elga Silvija Kalēja

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :      

 • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00

 

Skolotāja Logopēds Sintija Šleinus

Tālrunis : 65068802

Apmeklētāju pieņemšanas laiks :      

 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00
 • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00 (Muižiņā)