Skolas administrācija

Saimniecības vadītājs     Raimonds Slisis

 

Tālrunis : 26543295

E-pasts : rslisis@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni