Skolas administrācija

Direktora vietniece  Ineta Seile

 

Tālrunis : 28281547

E-pasts : seile.ineta@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni

 

 

Saimniecības vadītājs     Raimonds Slisis

 

Tālrunis : 26543295

E-pasts : rslisis@inbox.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks : iepriekš piesakoties pa tālruni